Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK 21/22Z

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w KSB

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założona w roku 1991.  Przedmiotem działalności Szkoły jest dydaktyka, obejmująca studia MBA, studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy, a także  działalność badawcza, konsultingowa i wydawnicza.

 

Kontakt:

Biuro Studiów Podyplomowych KSB UEK

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

e-mail: ksb@uek.krakow.pl

Kryteria przyjęć:

 • uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

 • założenie konta na irk.uek.krakow.pl oraz uzupełnienie formularza osobowego na irk,
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej - w tytule przelewu prosimy o wpisanie: Rekrutacja KSB UEK
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy uzupełnić kartę zgłoszenia (plik do pobrania), (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę). Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).    

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Dni i godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

 • w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30,
 • w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10.
 • w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.10 (tylko na kierunku: Szacowanie nieruchomości).

W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się:

 • w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00,
 • w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak działanie siły wyższej, zagrożenie epidemiczne lub zmiany obowiązujących aktów prawnych czy wewnętrznych uregulowań Uczelni, kierownik jednostki może podjąć decyzję o zmianie organizacji studiów w trakcie ich trwania, w tym wprowadzenia zmian w planie studiów, harmonogramie zajęć, wydłużeniu okresu studiów lub przeprowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Zmiany te mogą być konsultowane ze słuchaczami, przy czym ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.

Wysokość czesnego za studia podyplomowe:

Aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych: (plik do pobrania)

 

 

Rekrutacja krok po kroku - INSTRUKCJA (KLIKNIJ)