Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe MBA dla firm w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK 20/21L

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założona w roku 1991.  Przedmiotem działalności Szkoły jest dydaktyka, obejmująca studia MBAstudia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy, a także  działalność badawcza, konsultingowa i wydawnicza.

Kontakt:

Biuro Studiów Podyplomowych KSB UEK

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek 

tel. 12 293 75 98 - mgr Damian Dziewa

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

e-mail: ksb@uek.krakow.pl

Kryteria przyjęć:

  • słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  • posiadać doświadczenie zawodowe (minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym).

Etapy rekrutacji:

  • założenie konta na irk.uek.krakow.pl oraz uzupełnienie formularza osobowego na irk,
  • wpłata opłaty rekrutacyjnej - w tytule przelewu prosimy o wpisanie: Rekrutacja KSB UEK,
  • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy uzupełnić kartę zgłoszenia (plik do pobrania), (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę). Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów,
  • rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).    

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak działanie siły wyższej, zagrożenie epidemiczne lub zmiany obowiązujących aktów prawnych czy wewnętrznych uregulowań Uczelni, kierownik jednostki może podjąć decyzję o zmianie organizacji studiów w trakcie ich trwania, w tym wprowadzenia zmian w planie studiów, harmonogramie zajęć, wydłużeniu okresu studiów lub przeprowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Zmiany te mogą być konsultowane ze słuchaczami, przy czym ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.