Unia Europejska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UEK

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska UEK

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK

Szkoła Doktorska UEK kształci doktorantów w zakresie trzech dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, są to:

 • Ekonomia i finanse,
 • Nauki o polityce i administracji,
 • Nauki o zarządzaniu i jakości.

Programy kształcenia zostały przygotowane z myślą o możliwie zindywidualizowanym i odzwierciedlającym zainteresowania naukowe doktorantów procesie kształcenia.

Od początku kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK rozwój naukowy każdego doktoranta będzie przebiegał przy wsparciu ze strony opiekuna naukowego, a po zatwierdzeniu przygotowanej wraz z nim koncepcji pracy doktorskiej promotora.

Programy kształcenia obejmują zajęcia:

 • związane z dyscypliną naukową, w ramach której prowadzony jest dany kierunek kształcenia,
 • rozwijające umiejętności prowadzenia prac badawczych i aplikowania o granty,
 • ozwijające umiejętności dydaktyczne - przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (w tym praktyki dydaktyczne),
 • z zakresu etyki naukowej oraz ochrony własności intelektualnej,
 • przedmioty do wyboru z określonego obszaru tematycznego,
 • seminaria.

Rekrutacja i kształcenie w Szkole Doktorskiej UEK są bezpłatne.

Jak przesłać zgłoszenie do Szkoły Doktorskiej?

 1. Załóż konto w systemie
 2. Aktywuj konto klikając w link otrzymany na wskazany adres e-mail
 3. Zaloguj się do systemu i uzupełnij dane osobowe
 4. W przypadku braku dyplomu magistra podaj numer składający się z samych zer i załącz plik z odpowiednim zaświadczeniem
 5. Wybierz zakładkę Oferta
 6. Wskaż właściwy kierunek kształcenia
 7. Zapoznaj się z opisem kierunku i informacjami zamieszczonymi na stronie
 8. Zapoznaj się z ofertą opieki naukowej dla danego kierunku kształcenia
 9. Kliknij przycisk „Zapisz się”
 10. Wybierz moje konto, zakładkę formularze osobowe i opcję wykształcenie.
 11. W punkcie Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów - prześlij odpowiednie pliki
 12. Wybierz moje konto, zakładkę zgłoszenia rekrutacyjne. W tabeli u dołu strony w wierszu "dodatkowe informacje" zapoznaj się z klauzulą RODO i ją zaakceptuj, załącz życiorys i propozycję badawczą sformatowaną według wzoru, dokonaj również wyboru opiekuna/opiekunów naukowych
 13. Następnie sprawdź czy Twoje zgłoszenie jest kompletne i kliknij przycisk "Potwierdź zgłoszenie".

UWAGA: Po potwierdzeniu zgłoszenia modyfikacja przesłanych plików i wyboru opiekunów nie będzie możliwa. Prosimy o rozważne potwierdzanie zgłoszeń.

Dokumenty dotyczące organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK

Kontakt

szkola.doktorska@uek.krakow.pl

phd.school@uek.krakow.pl

doctoral.school@uek.krakow.pl